Statistika

14. 10. 2007

Domů
Obecní Úřad
Co se děje
Interaktivní mapa
Galerie fotografií
Historie
Fotbal
Hasiči
Statistika
Napište nám
VOLBY 2006
VOLBY 2006 do OZ

 

Trocha statistických čísel ať víme jak na tom jsme

Sčítání lidu, domů a bytů 2001

Obecní části:
Hostětínky | Modletín | Rušinov | Vratkov
 

Výměra: 757,11 ha
Hustota obyvatel: 22,06 ob./km2
 

Základní statistická data  www.czso.cz
První písemná zpráva 1406 Počet obyvatel 168
Nadmořská výška 578 m n.m. Podíl žen 50,6 %
Základní školy 0 Průměrný věk 43,6
Podnikatelské subjekty 30  

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  169
z toho ženy  87
Muži svobodní  31
ženatí  44
rozvedení  4
ovdovělí  3
nezjištěno  0
Ženy svobodné  22
vdané  44
rozvedené  3
ovdovělé  18
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  169
v tom ve věku 0-4  7
5-14  18
15-19  5
20-29  35
30-39  11
40-49  29
50-59  20
60-64  11
65-74  22
75+nezj.  11

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  144
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  43
vyučení a stř. odborné bez mat.  70
úplné střední s maturitou  22
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  5
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  169
z toho
národnost
česká  166
moravská  1
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  169
Věřící  69
z toho církev římskokatolická  65
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  91
Nezjištěné vyznání  9

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  169
Ekonomicky aktivní celkem  81
v tom zaměstnaní  70
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  11
Ekonomicky neaktivní celkem  88
z toho nepracuj. důchodci  54
žáci, studenti, učni  21
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  169
Ekonomicky aktivní celkem  81
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  14
průmysl  30
stavebnictví  4
obchod,opravy motor. vozidel  4
doprava, pošty a telekomunikace  6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  5
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  67
z toho v rámci obce  6
v rámci okresu  39
v rámci kraje  0
do jiného kraje  20
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  50
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  15

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  65
v tom s 1 HD  63
se 2+ HD  2
Hospodařící domácnosti  68
v tom s 1 CD  66
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  70
v tom úplné rodiny  42
z toho se závisl. dětmi  14
neúplné rodiny  6
z toho se závisl. dětmi  4
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  21

10. Domovní fond
Domy úhrnem  76
z toho domy obydlené  51
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  50
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  50
obce, státu  0
SBD  1
domy
postavené
do 1919  11
1920-1945  16
1946-1980  19
1981-2001  5

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  51
z toho
podle
podlaží
1-2  51
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  19
vodovodem  49
plynem  1
ústředním topením  28

12. Bytový fond
Byty úhrnem  90
v tom byty obydlené  65
z toho v rodin. domech  59
v bytov. domech  6
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  25
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  65
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  46
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  6
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4
2 místnosti  19
3 místnosti  26
4 místnosti  11
5+ místností  5

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  65
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  63
vlastní splachov.záchod  61
vlastní koupelna, sprchový kout  60
ústřední topení  33
etážové topení  9
průměrný
počet
osob na byt  2,57
osob na obytnou místnost 8+m2  0,87
obytné plochy na byt  54,08
obytné plochy na osobu  21,05
obytných místn. na byt  2,95

 

 

Druhy pozemků (údaje roku 2003)
        Celková výměra pozemku (ha) 757.1144
        Lesní půda (ha) 421.6200
        Louky (ha) 111.0367
        Orná půda (ha) 170.5064
        Ostatní plochy (ha) 33.1151
        Ovocné sady (ha) 0.2423
        Vodní plochy (ha) 4.3992
        Zahrady (ha) 9.5788
        Zastavěné plochy (ha) 6.6159
        Zemědělská půda (ha) 291.3642
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2003)
        Akciové společnosti - počet subjektů 0
        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 1
        Družstevní organizace - počet subjektů 0
        Obchodní společnosti - počet subjektů 1
        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 10
        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 4
        Ostatní právní formy - počet subjektů 3
        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 2
        Peněžní organizace - počet subjektů 0
        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 21
        Počet podnikatelských subjektů celkem 30
        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 3
        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 3
        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 3
        Státní organizace - počet subjektů 0
        Svobodná povolání - počet subjektů 2
        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0
        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1
        Zemědělství,lesnictví,rybolov - poč.subj 6
 
Kultura (údaje roku 2003)
        Hřbitov 1
        Sakrální stavba 1
        Veřejná knihovna vč. poboček 1
 
Obecná charakteristika (údaje roku 2003)
        Katastrální plocha (ha) 757.1144
        Nadmořská výška (m n.m.) 578
        Počet katastrů 2
        Počet územně technických jednotek 2
        Počet částí obce (CO) 4
        První písemná zpráva (rok) 1406
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2003)
        Muži (z narození celkem) 0
        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 83
        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 0
        Muži (z přistěhovalí celkem) 3
        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 2
        Muži (z vystěhovalí celkem) 1
        Muži (ze salda migrace celkem) 2
        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 84
        Muži (ze zemřelí celkem) 0
        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 168
        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 19
        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 56
        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 51
        Počet žadatelů o práci 14
        Přirozený přírůstek celkem -1
        Přistěhovalí celkem 6
        Přírůstek/úbytek celkem 1
        Saldo migrace celkem 2
        Střední stav obyvatel (k 1.7.) 171
        Vystěhovalí celkem 4
        Zemřelí celkem 2
        Ženy (z narození celkem) 1
        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 85
        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) -1
        Ženy (z přistěhovalí celkem) 3
        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) -1
        Ženy (z vystěhovalí celkem) 3
        Ženy (ze salda migrace celkem) 0
        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 87
        Ženy (ze zemřelí celkem) 2
 
Technická vybavenost (údaje roku 2003)
        Délka místních komunikací v km 7
        Poštovní směrovací číslo 58301
        Požární nádrž (1-0) 1
        Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) 1
        Veřejný vodovod (1-0) 1
 
 

 

 

Domů | Obecní Úřad | Co se děje | Interaktivní mapa | Galerie fotografií | Historie | Fotbal | Hasiči | Statistika | Napište nám | VOLBY 2006 | VOLBY 2006 do OZ

Tento server byl naposledy aktualizován dne 22. 10. 2006